traumaSPOREN

Een continu gevoel van onveiligheid.

Een permanent gevoel van onbestemde onrust.

De zintuigen staan ​​op scherp, gespannen alert speurend naar alarmerende prikkels
.

Een overdreven waakzaam of schrikachtig zijn.

Het gewaar zijn is vervlakt, afgevlakt en haast verdoofd.  

Uit contact zijn met de sensaties in lichaam en lichaamsbeleving.

Er is een zich sterk houden en verharden.

Energie lekt en loopt leeg.

Er is zich klein maken en dichtvouwen, klein houden en weg steken.

Er is inéén krimpen en bevriezen. Freeze

Er is bezwijken. Faint

Er is dissociatie.

Overdreven of net weinig/geen voeling 
met of iets al dan niet klopt en goed voor je is.


Traumasporen zijn soms vaag en onduidelijk.